Retourneerformulier

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw bestelling bij Espressocupcenter.nl. Wij hopen dat de goederen u tijdig en in goede orde hebben bereikt. Mocht u niet tevreden zijn over de geleverde goederen, dan kunt u deze binnen 14 dagen na ontvangst weer aan ons retourneren. De voorwaarden die wij hierbij hanteren, treft u hieronder aan.

Download hier het retourneerformulier als PDF

Retourneervoorwaarden

  • De goederen dienen binnen 14 (veertien) dagen na de dag van ontvangst te worden geretourneerd aan ons postadres: Nijverheidsweg-Noord 60-100, 3812 PM  Amersfoort.
  • Geretourneerde goederen worden alleen in behandeling genomen, mits deze in de originele verpakking en voor tenminste 90% in ongebruikte en ongeschonden staat/verpakking worden aangeboden en vergezeld zijn van de originele factuur, alsmede dit volledig en juist ingevulde retourneerformulier.
  • De kosten van frankering zijn voor rekening van de koper. Ongefrankeerde zendingen worden door ons niet in ontvangst genomen.
  • Retourzendingen zijn voor uw eigen risico. Dit houdt in dat Espressocupcenter.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde producten. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed. In het geval van vragen over uw retourzending kunnen wij om dit bewijs vragen om te onderzoeken wat de status van uw retourzending is.

Uw redenen om de onder vermelde goederen te retourneren (aankruisen en/of invullen a.u.b.)

O   Bij ontvangst van de goederen bleek de verpakking te zeer te zijn beschadigd om de ontvangen goederen

      lang genoeg houdbaar te houden;

O   Bij ontvangst van de goederen bleken deze reeds beschadigd en/of bedorven te zijn;

O   Bij ontvangst van de goederen bleken deze niet overeen te komen met de hieraan ten grondslag liggende

      bestelling.

O   Anders, namelijk__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Onder vermelde goederen zend ik hierbij retour:

Aantal

Artikelcode (zie pakbon)

 Omschrijving artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo spoedig mogelijk nadat wij de goederen van u retour hebben ontvangen, zullen wij de aankoopprijs ervan aan u terugbetalen, maar alleen als u aan boven vermelde retourneervoorwaarden voldoet. Als u via iDEAL heeft betaald, wordt het bedrag teruggestort op het gebruikte rekeningnummer. Heeft u op een andere wijze betaald, dan graag hieronder uw gegevens invullen.

Bankrekeningnummer: _________________________        

ten name van: ____________________________

Uw e-mailadres: ____________________________________________________________________________

Powered by Lightspeed